ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Χρεμωνίδου 5, 11634 Αθήνα

Παγκράτι, απέναντι από την πλαϊνή είσοδο των Village.

Tηλ. 210 7563355

agora@guruzz.com

facebook.com/guruzz