Κατασκευή 3 διαφορετικών οχημάτων

Amazing Structure χτίσε και παίξε. Όχημα κατασκευής μπορεί να πάρει 3 διαφορετικές μορφές. Περιλαμβάνει κατσαβίδι και κλειδί. Περιέχει 90 κομμάτια. Κατάλληλο για παιδιά άνω των τριών ετών.